Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Q & A
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัตื (12 ก.พ. 2563)  
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.หนองช้างแล่น (27 ม.ค. 2563)  
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 ต.ค. 2562)  
กำหนดการในการอบรมส่งเสริมกระการบวนการมีส่วนร่วมฯ (29 ม.ค. 2562)
เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท... (26 ธ.ค. 2561)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (19 ธ.ค. 2561)
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (29 พ.ย. 2561)
การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (16 พ.ย. 2561)
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะ 2 (14 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานนอก(EIT) (12 พ.ย. 2561)
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (05 พ.ย. 2561)
การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดตรัง (25 ต.ค. 2561)
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (16 ต.ค. 2561)
สถิติผู้ขอรับบริการงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประ... (20 ก.ย. 2561)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (19 ก.ย. 2561)
สถิติผู้ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สม... (21 ส.ค. 2561)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (01 ก.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (14 มิ.ย. 2561)
รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (12 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปราคากลางงานก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (14 ก.พ. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือ... (13 ก.พ. 2563)  
การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (12 ก.พ. 2563)  
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิง (11 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (06 ก.พ. 2563)
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63 (04 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63 (04 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 63 (03 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางสายครูเปิม จันทร์... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (28 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (27 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (23 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (23 ม.ค. 2563)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 (23 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (22 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63 (20 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย (16 ม.ค. 2563)
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตอบต.หนองช้างแล่น อันต้องเสียภาษีป้ายประจำ... (15 ม.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายครูเปิม จันทร์สร้าง ม.6 (15 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง วันเด็ก 63 (10 ม.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7557-7234  แฟกซ์ : 0-7557-7234 ต่อ 7  E-mail : admin@nongchanglan.go.th


www.nongchanglan.go.th