Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพเศรษฐกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   บริการขั้นพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   คู่มือประชาชน
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ITA
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุม
   ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติ
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130 :: www.nongchanglan.go.th ::  
 
นายโสพาศ เมืองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองช้างแล่น
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน(อปพร.) (ดู : 0)
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 23)
การรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ (ดู : 34)
ตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 27)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.หนองช้างแล่น (ดู : 61)
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (ดู : 12)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 63 (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ดู : 19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายห้วยโขง-หนองเตย ม.3 (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ดู : 8)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เยี่ยมชม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างแล่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 15)
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 31)
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 30)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 28)
รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี (ดู : 27)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 36)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ถ้ำเขาช้างหาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเลเขากอบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  ชุดชนท่องเที่ยวนวัตวิถี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 7
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs