Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Q & A
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2561
ถึง
31 ต.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
07 ส.ค. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
03 ก.พ. 2559
ถึง
30 ธ.ค. 2559
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
26 ส.ค. 2558
ถึง
26 ธ.ค. 2558
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
29 เม.ย. 2558
ถึง
30 ก.ย. 2558
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี
27 ม.ค. 2558
ถึง
27 ม.ค. 2558
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง
16 พ.ค. 2556
ถึง
16 พ.ค. 2557
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น รับโอนย้าย นักบริหารงานช่าง 7
01 พ.ย. 2555
ถึง
13 มี.ค. 2557
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รับโอนย้าย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7557-7234  แฟกซ์ : 0-7557-7234 ต่อ 7  E-mail : admin@nongchanglan.go.th


www.nongchanglan.go.th