Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Q & A
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ส.ค. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562

12 พ.ย. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดศรีรัตนาราม

12 พ.ย. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีรัตนาราม

07 พ.ย. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

11 ธ.ค. 2558
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

15 ต.ค. 2558
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างแล่น

15 ต.ค. 2558
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างแล่น

27 พ.ค. 2558
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2558

09 ธ.ค. 2557
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น 5 ธันวา มหาราช 2557

27 พ.ย. 2557
ตรัง ห้วยยอด อบต.หนองช้างแล่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7557-7234  แฟกซ์ : 0-7557-7234 ต่อ 7  E-mail : admin@nongchanglan.go.th


www.nongchanglan.go.th