องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : admin@nongchanglan.go.th